Zobacz, które msze Wielkiego Tygodnia będziemy transmitować online

Ogłoszenia Duszpasterskie 15 marca 2020. Trzecia Niedziela Wielkiego Postu.

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
 2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar.
 3. Przez cały Wielki Post podejmujmy wielkopostną akcję trzeźwości.
 4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prośmy, aby Matka Najświętsza wspierała nas na drogach wielkopostnego nawrócenia.
 5. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich.
 6. Zgodnie z poleceniem Biskupa Polowego odwołuje się: rekolekcje parafialne, nabożeństwa gorzkich żali, drogi krzyżowej.
 7. Kancelaria Parafii Wojskowej będzie czynna 30 minut przed Mszą Świętą. Takie funkcjonowanie będzie obowiązywało do odwołania.
 8. Komunikat Biskupa Polowego Wojska Polskiego.                                                      DYSPENSA

  Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym Ordynariatu Polowego:

  1.    osobom w podeszłym wieku oraz tym, którzy się nimi opiekują,
  2.    osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3.    dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4.    żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej przebywającym na zgrupowaniach, poligonach, ćwiczeniach, w szkołach wojskowych oraz w czasie wykonywania zadań służbowych,
  5.    personelowi szpitali wojskowych,
  6.    osobom, które mają wskazania medyczne do unikania kontaktu z innymi oraz tym, którzy z jakiejkolwiek innej przyczyny czują obawę przed zarażeniem.
  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

                                                                                                         bp Józef GUZDEK  Apel biskupa polowego Józefa Guzdka
  do wiernych Ordynariatu Polowego
  w związku z epidemią  „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia” – napisał św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza (2 Tm 1,7).

  Wobec szerzącej się w różnych krajach, w tym także w naszej Ojczyźnie, groźnej epidemii, zwracam się do wiernych ze słowami otuchy i nadziei.

  Najpierw pragnę wyrazić wdzięczność lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym za postawę służby, poświęcenie i nieustępliwe zmaganie się z groźnym wirusem. Dziękuję za podejmowaną walkę o życie i zdrowie każdej osoby zarażonej oraz za cenne informacje, jak uchronić się przed infekcją i nie zarazić innych. Wraz z kapelanami i wiernymi Ordynariatu Polowego proszę, by Bóg pomnażał Wasze siły i wspierał w opanowaniu i ostatecznym pokonaniu epidemii.

  Walkę z groźną chorobą podejmują także ludzie w mundurach: Policja, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, zwłaszcza Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei i inne służby. Z wdzięcznością przyjmujemy Wasze zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia publicznego. Kapelani Ordynariatu Polowego są gotowi towarzyszyć swoją posługą duszpasterską zarówno Wam, jak i tym, którzy zostali dotknięci chorobą.

  Wszystkich zaś proszę o dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i porządkowych, gdyż jest to konieczny warunek położenia tamy nowym zachorowaniom.

  Nie ulegajmy panice, ale też nie narażajmy się na niebezpieczeństwo zarażenia przez nieodpowiedzialne zachowanie i działania. Miejmy na uwadze nie tylko własne zdrowie, ale także zdrowie naszych bliźnich. Jesteśmy bowiem za siebie nawzajem odpowiedzialni. Dlatego też stosujmy się do zaleceń Konferencji Episkopatu Polski dotyczących dyscypliny kościelnej w sprawach przystępowania do sakramentów świętych i udziału w liturgii.

  Kierując się poczuciem odpowiedzialności podjąłem decyzję o udzieleniu dyspensy wielu grupom wiernych Ordynariatu Polowego od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej do dnia 29 marca br. Zaplanowane uroczystości związane z udzieleniem sakramentu bierzmowania, przenoszę na późniejszy termin.

  Jako ludzie wierzący naszą nadzieję pokładamy w Bogu. Prośmy Go pokornie o pomoc w pokonaniu epidemii koronawirusa. Zachęcam do modlitwy słowami Suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”, po każdej Mszy świętej.

  bp Józef Guzdek
  Biskup Polowy Wojska Polskiego

  Warszawa, 13 marca 2020 roku
  Zarządzenie Biskupa Polowego Wojska Polskiego
  po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszej Ojczyzny

  Stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br. podjąłem następujące decyzje dotyczące Ordynariatu Polowego:
  1.    Zobowiązuję wszystkich księży kapelanów, aby wyegzekwowali zasadę obecności na Mszy św. maksymalnie do 50 osób wliczając celebransa,co zostało nakazane w rozporządzeniu władz państwowych.
  2.    Jezus zapewnia, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Zachęcam, aby w okresie zagrożenia epidemią odprawiać Mszę św. w jak najmniejszych grupach. Dotyczy to także liturgii pogrzebowej.
  3.    Wiernych Ordynariatu Polowego usilnie proszę o korzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii św.
  4.    Apeluję do tych wiernych, którzy będą fizycznie obecni na Mszy św., aby przyjmowali Komunię św.na rękę. Kapelanów proszę o skrupulatną dbałość o higienę oraz o uprzejme i stanowcze egzekwowanie jej zasad.
  5.    Księżom kapelanom polecam odwołanie rekolekcji parafialnych, nabożeństw gorzkich żali i drogi krzyżowej.
  6.    Zarządzam także ograniczenie działalności kancelarii parafialnych do koniecznych czynności dotyczących spraw pilnych i losowych.
  7.    Polecam tam, gdzie to jest możliwe,otwarcie kościołów i kaplic wojskowych w celu umożliwienia wiernym indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie proszę księży o umożliwienie wiernym korzystania z sakramentu pokuty i pojednania z zachowaniem roztropności i wszelkich zasad higieny.
  8.    Kapelanów szpitalny zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi, z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur.

  Bardzo proszę księży i wiernych, aby podporządkowali się powyższym zarządzeniom. Ponadto wszystkich zachęcam do gorliwej modlitwy rodzinnej i indywidualnej w intencji osób chorych oraz wszystkich służb zaangażowanych w przezwyciężenie zagrożenia epidemicznego.  bp Józef Guzdek
  Biskup Polowy Wojska Polskiego
  Warszawa, 14marca 2020 r.