Koło Żywego Różańca

Członkowie spotykają się o 7.30 w każdą niedzielę przed Mszą świętą, aby odmawiać jedną część różańca świętego.

W każdą ostatnią środę miesiąca odprawiana jest Msza święta o godz. 18.00 w intencji róż różańcowych.

Obowiązki członków żywego różańca

 

 1. Przynależność do Koła poprzez zapisanie imienia i nazwiska w Księdze Kół Żywego Różańca w parafii lub duszpasterstwie.
 2. Codzienne odmówienie jednego dziesiątka Różańca św. z rozważaniem przydzielonej przez zelatora/zelatorkę Tajemnicy.
 3. Uczestnictwo w miarę możliwości w życiu i działalności Kół:
  • Spotkania w każdą ostatnią środę m-ca na "zmiance" u zelatorki lub w wyznaczonym miejscu.
  • Udział w procesjach w dniach uroczystych.
 4. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 5. Częste uczestniczenie w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 6. Rozszerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską, zawierzenie jej siebie i bliźnich za przykładem Jana Pawła II.
 7. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. Do obowiązku zelatorki, należy znalezienie nowego członka w miejsce zmarłego, oraz do czasu uzupełnienia Koła przez nowego członka - odmówienie dziesiątki Różańca po zmarłym, lub wyłączającym się.
 8. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczenie we Mszy św. składkowej swojego Koła; jedna intencja wg ustalenia wspólnego, druga za zmarłych członków Koła.
 9. Uczestniczenie w I-sobotnich czuwaniach fatimskich.
 10. Czynny udział w utrzymaniu porządku na Parafialnym Ogrodzie Różańcowym, na wyznaczonych kapliczkach różańcowych i wokół nich.
 11. Czynny udział w odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego i Różańca Św. w wyznaczonym dniu tygodnia w Bazylice przed wieczorną Mszą Św.
 12. W przypadku niemożności odmawiania dziesiątki Różańca (choroba, wyjazd) poprosić domownika lub osoby kontaktowej o zastępstwo, bądź przekazanie zelatorce o przyznanie czasowego zastępstwa.
 13. Maryja potrzebuje róż "Żywego Różańca"

Świadectwo Zelatorki "Żywego Różańca"

Był to sierpień 1999 roku. Ksiądz proboszcz (wówczas ks. płk Dariusz Kowalski) pragnął, aby w jego garnizonowej parafii powstała wspólnota Koła Żywego Różańca.

Ja osobiście nie przywiązywałam specjalnej wagi do prośby ks. proboszcza. Uważałam wtedy , że to jest wspólnota modlitewna dla bardziej dojrzałej grupy ludzi, poza tym, byłam zajęta przygotowaniem się do wyjazdu na wakacje do Włoch. Myślałam jednak, że jeśli do czasu mojego powrotu żadna z parafianek nie podejmie się tego zadania, to ja wrócę do rozmowy z ks. proboszczem.

Będąc w Castel Gandolfo miałam łaskę prywatnej audiencji u Ojca świętego Jana Pawła II. Jak wszyscy wiemy, Ojciec święty zawsze na koniec takich spotkań wręczał każdemu różaniec.

Wziął więc w swoją rękę dwa różańce (jak się po chwili okazało, jeden był dla mnie, drugi dla mojego męża) ja chwyciłam obydwa.

Ojciec Święty głębią swych oczu (niezapomniana chwila) spojrzał na mnie mówiąc: lubisz się modlić? A koło różańcowe w parafii jest? Nie ma - odpowiedziałam. To załóż! - odpowiedział.

Po chwili sekretarz Papieża wręczył mi pełną kopertę różańców (50 sztuk).

Zrozumiałam wtedy, że zadanie to w mojej parafii na pewno czeka na mnie.

Rzeczywiście, po powrocie rozmowa z ks. proboszczem była niezwykle radosna. Po wcześniejszym ogłoszeniu zapisów pierwszego dnia miesiąca października 1999 roku, ksiądz proboszcz uroczyście wręczał, wzywając z imienia i nazwiska zapisanym osobom papieskie różańce. I tak z apostolskim błogosławieństwem Ojca Świętego Jana Pawła II, ku chwale Boga i ludzi trwamy do dziś.

Aktualnie tj. W 2015 roku, wspólnota nasza wciąż wspiera codzienną modlitwą, w swej prostocie cudowną i głęboką: Kościół święty, swoją parafię, kapłanów, Ojczyznę naszą, rodziny nasze i pokój na świecie.

Wraz z naszym opiekunem ks. proboszczem mjr Paweł Piontkiem starami się wiernie spełniać zobowiązania wynikające z przynależności do Żywego Różańca.

Chwała Panu

Zelatorka Krystyna

 

Zapraszamy wszystkich chętnych na Mszę świętą różańcową w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 18.00 oraz w każdą niedzielę na różaniec o godz. 7.30 tj. przed Mszą św. O godz. 8.00.

 

Lista członków Żywego Różańca

 1. Jadwiga Fijołek
 2. Wiesława Jakubowska
 3. Krystyna Rydzik
 4. Larysa Woźniak
 5. Anna Bodek
 6. Janina Jakubiak
 7. Weronika Hrynkiewicz
 8. Małgorzata Sawicka
 9. Genowefa Panek
 10. Halina Świerczewska
 11. Karol Spansa
 12. Irena Kaszubska
 13. Kazimiera Łęczycka
 14. Alicja Szymańska
 15. Teresa Grzelecka
 16. Barbara Łysakowska
 17. Anna Wieczorek
 18. Jan Wieczorek
 19. Elżbieta Twarkowska
 20. Halina Zwolińska
 21. Celina Marcinkowska
 22. Janina Karolczak
 23. Cecylia Adamiec
 24. Anna Bielenin
 25. Zofia Reszka
 26. Zofia Mironowicz
 27. Elżbieta Pawlak
 28. Teresa Antoniak
 29. Janina Bedełek
 30. Leszek Bedełek
 31. Julia Jackowska
 32. Barbara Matysiak
 33. Anastazy Rakowski
 34. Magdalena Trzak
 35. Maria Starzec
 36. Anna Przybył
 37. Danuta Zielińska
 38. Elżbieta Pietrzak
 39. Barbara Antoniak
 40. Mirosława Przybyszewska

Zmarli członkowie koła "Żywego Różańca"

 • Jadwiga Kubielska

 • Lucyna Melon

 • Stefania Marcinkowska

 • Maria Biernat

 • Tomasz Szewczyk

 • Teresa Szewczyk

 • Krystyna Dusza