Kapłani Parafii Garnizonowej w Skierniewicach

Proboszcz

ks. kan. mjr dr Władysław Włodarczyk

Rezydent

ks. kan. ppłk Bogdan Słotwiński

Pomaga nam

ks. prał. Bogusław Zawierucha - kapelan szpitala w Skierniewicach