Przynależność do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Są to (wg Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II: "Spirituali Militium Curae" oraz Statutu Ordynariatu Polowego WP) następujące osoby:

  1. Żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi
  2. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi) w czasie pełnienia tej służby
  3. Pracownicy cywilni zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową
  4. Uczniowie szkół wojskowych
  5. Zatrudnienie lub przebywających w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych
  6. Wierni świeccy zatrudnienie na stałe przez ordynariusza polowego lub za jego zgodą
  7. Wszyscy którzy pracują dla sił zbrojnych, jeśli ich związek z armią jest uznany przez prawo cywilne. Członkowie ich rodzin, mianowicie współmałżonkowie i dzieci - także jeśli są samodzielni - zamieszkujący w tym samym domu, a także krewni i służba, zamieszkujący pod tym samym dachem