Sakrament Kapłaństwa

Kandydaci, którzy rozeznają w sercu powołanie do kapłaństwa, powinni zgłosić się do własnego proboszcza, odbyć rozmowę wstępną podczas której duszpasterz udzieli informacji gdzie i kiedy kandydat ma się zgłosić. Wystawi odpowiednią opinię i prześle do właściwego Seminarium Duchownego.