Pierwsza Komunia święta

Pierwszy Sakrament Pokuty i pierwszy pełny udział we Mszy św. Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się już w kl. "0" i trwa przez kolejne trzy lata (a tak naprawdę rodzice przygotowują dziecko do tego sakramentu już od jego narodzenia - poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszy św.). Zgłoszenia dzieci do Pierwszej Komunii świętej przyjmowane są w kancelarii parafialnej od września br.

Przygotowanie odbywa się na dwóch płaszczyznach:

  • przygotowanie podczas katechizacji szkolnej
  • spotkania dzieci i ich rodziców w kościele garnizonowym (raz w miesiącu) oraz według planu bezpośredniego przygotowania do uroczystości podanego uprzednio w ogłoszeniach.

Dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązane do przedstawienia świadectwa chrztu.

Jeśli dziecko nie należy do parafii wojskowej, a chce w niej przyjąć ten sakrament - powinno uzyskać pisemną zgodę własnego proboszcza.

Uroczystości Pierwszej Komunii świętej w kościele garnizonowym odbywają się każdego roku w pierwszą sobotę po 3 maja.