Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania udzielany jest co dwa lata młodzieży ze szkoły podstawowej należącej terytorialnie lub personalnie do parafii. Przygotowanie do tego sakramentu trwa przez dwa lata. Spotkania obejmują formację i przygotowanie tej uroczystości.

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba, która:

  • złoży prośbę o udzielenie sakramentu
  • regularnie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych w parafii oraz uczęszcza na katechizację szkolną
  • przedstawi odpis aktu Chrztu św.
  • uczestniczy w comiesięcznej spowiedzi i nabożeństwach przewidzianych w kalendarzu liturgicznym

Przygotowanie do Bierzmowania obejmuje wyłącznie osoby przynależące do parafii wojskowej. Osoby nie należące do parafii wojskowej mogą przyjąć ten sakrament uzyskując zgodę swojego proboszcza.

Zapisy do przygotowania się młodzieży rozpoczną się w pierwszym tygodniu września br.