Ogłoszenia Duszpasterskie 4.02.2024. V niedziela w ciągu roku

  1. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Dzisiejsze czytania przypominają również, że każdy jest wezwany do głoszenia życiem Ewangelii.
  2. Kancelaria parafialna czynna w porządku zwykłym: we wtorek, środę i piątek od godz. 18.30 do 19.00.
  3. To już ostatnie dni karnawału. Przeżyjmy je w duchu chrześcijańskiej radości.
  4. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • W poniedziałek, 5 lutego – św. Agata, której wstawiennictwu przypisuje się ocalenie jej rodaków po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed niebezpieczeństwem ognia.
  • We wtorek, 6 lutego – św. Paweł Miki z 25 towarzyszami – to japońscy misjonarze i męczennicy, którzy w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.
  • W sobotę, 10 lutego – św. Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, którą cechowały wielka wiara i ufność wobec Pana Boga.