Ogłoszenia Duszpasterskie 21 marca 2021. V niedziela Wielkiego Postu.

 1. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni wojskowej, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
 2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17:30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17:40 gorzkie żale.
 3. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii Wojskowej będą od piątku do niedzieli. Poprowadzi je ks. prał. płk January Wątroba, wieloletni zastępca Biskupa Polowego i Wikariusz Generalny Ordynariatu Polowego.
  Program rekolekcji.
  Piątek – od 16.45 do 17.30 sakrament pokuty
                     17.30  Droga Krzyżowa
                     18.00 Msza Święta z nauką.
  Sobota – od 8.30 do 9.30 sakrament pokuty
                      9.30 Msza Święta z nauką.
                od 17.00 do 18.00 sakrament pokuty
                     18.00 Msza Święta z nauka.
  Niedziela – Msze Święte 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
 5. W dniu dzisiejszym przy wyjściu z kościoła do puszki są zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Za wszelkie ofiary Bóg zapłać.
 6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.