Ogłoszenia Duszpasterskie 19 lipca 2020. XVI Niedziela w ciągu roku

  1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych.
  2. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany.
  3. Tego dnia zapraszam również na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na zakończenie Mszy Świętej o godz. 17.30.
  4. W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy.
  5. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła.
  6. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku. Patron kierowców i podróżujących, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie.
  7. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej wojskowej parafii odbędzie się w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej.