Ogłoszenia Duszpasterskie 10 września 2023. XXIII niedziala w ciągu roku

  1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września.
  2. We wtorek, 12 września, w liturgii wspominamy Najświętsze Imię Maryi. Wspomnienie to ma bardzo wyraźny polski akcent, bo ustanowił je papież Innocenty XI jako dziękczynienie za ocalenie chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką w 1683 roku, do czego przyczynił się król Jan III Sobieski.
  3. W środę, 13 września, nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godz. 18.00.
  4. W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy piątek) umieszczono wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
  5. W przyszłą niedzielę, 17 września, przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jednocześnie będziemy obchodzili kolejną rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.
  6. Kancelaria parafialna czynna w porządku zwykłym: we wtorek, środę i piątek od godz. 16.00 do 17.30.
  7. Wszystkim życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa.

W tym tygodniu patronują nam:

  • Środa, 13 września – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktora Kościoła, zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich (wspomnienie obowiązkowe)
  • Sobota, 16 września – św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku (wspomnienie obowiązkowe).