Ekstremalna Droga Krzyżowa

W piątek z 4 na 5 kwietnia organizujemy po raz pierwszy w Skierniewicach Ekstremalną Drogę Krzyżową. Trasa przemarszu liczy około 30 km. Spotykamy się przy cmentarzu św. Józefa. Formujemy grupy 7-10 osobowe. Czas wyjścia na trasę od godz. 18.30 do 19.30. Każda grupa otrzyma brzozowy krzyż, teksty rozważań na poszczególne stacje, mapkę trasy z wyznaczonymi stacjami, oraz specjalne odznaki odblaskowe.

Na drogę proszę zabrać wygodne obuwie, ciepłe ubrania, prowiant, wodę, latarkę. Osoby niepełnoletnie powinny iść z dorosłym opiekunem. Przemarsz pomiędzy stacjami odbywa się w milczeniu, bowiem jest to czas na rozważanie treści odczytywanych tekstów. Po ostatniej stacji, która będzie przy krzyżu znajdującym się obok kościoła św. Stanisława, dzięki uprzejmości skierniewickich harcerzy, na wszystkich uczestników będzie czekać ciepła strawa oraz gorące napoje.

Ogłoszenia Duszpasterskie 23 luty 2020. Siódma Niedziela w ciągu roku. intencje 24 lutego-1 marca2020