Wizyta Biskupa Polowego w naszym garnizonie

Wizyta Biskupa Polowego w naszym garnizonie

W dniu 10 października Biskup Polowy WP Józef Guzdek odwiedził jednostki i instytucje wojskowe podlegające opiece duszpasterskiej parafii wojskowej w Skierniewicach.

Pierwszym miejscem, które odwiedził ksiądz biskup była 3. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej w Sochaczewie w przeddzień jej święta. Była to pierwsza wizyta Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka w Brygadzie już na Ziemi Sochaczewskiej. Podczas uroczystego apelu przyjął z rąk Dowódcy Brygady gen. bryg. Stefana Mordacza odznakę pamiątkową 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Podczas swojego wystąpienia z okazji zbliżającego się Święta Brygady Biskup Polowy żołnierzom i pracownikom wojska życzył wielu sukcesów i spokoju ducha. Nie zabrakło też czasu na krótkie pogawędki z żołnierzami, podczas których interesował się warunkami pracy, wykonywanymi zadaniami oraz trudami w życiu osobistym. Następnie w towarzystwie Dowódcy i kadry kierowniczej odwiedził sztab dowództwa i wysłuchał prezentacji Zastępcy Dowódcy Brygady płk dypl. Mirosława Bodnara o historii i zadaniach stojących przed żołnierzami brygady. Wizyta zbiegła się także z dniem otwartych koszar gdzie Biskupa Polowego powitała zgromadzona rzesza ponadgimnazjalnej młodzieży z sochaczewskich szkół i okolic. Z okazji odbywających się zawodów sportowych, ksiądz biskup ufundował puchar dla najlepszej szkoły powiatu sochaczewskiego.

WKU to kolejna instytucja wojskowa, którą odwiedził ksiądz biskup w Skierniewicach. Pan płk Stanisław Biernat powitał dostojnego gościa przed budynkiem WKU, w którym odbyło się spotkanie z żołnierzami i pracownikami wojska.

Następnie ksiądz biskup nawiedził kościół garnizonowy i spotkał się z pracownikami, gdzie spożył posiłek w towarzystwie kapłanów posługujących w parafii oraz dowódcami jednostek i instytucji wojska.

Ostatnim punktem programu była wizyta w jednostce wojskowej w Puszczy Mariańskiej, którą dowodzi pan mjr Jacek Rutkowski. Ksiądz biskup spotkał się z pracownikami jednostki oraz poświęcił nowoczesny obiekt składu paliw. Podczas całej wizyty towarzyszył ekscelencji kapelan garnizonu - ks. mjr Paweł Piontek.