Uczciliśmy 95. rocznicę Odzyskania Niepodległości

Uczciliśmy 95. rocznicę Odzyskania Niepodległości

W pogodne przedpołudnie, kościół garnizonowy wypełniły tłumy mieszkańców chcących uczcić narodowe święto Niepodległości. Do świątyni przybyli przedstawiciele, Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej i Parlamentu, władze samorządowe i miejskie na czele z prezydentem Leszkiem Trębskim oraz liczne poczty sztandarowe i stowarzyszenia.

Uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz kościoła garnizonowego ks. mjr Paweł Piontek. Przybliżył zebranym historyczne uwarunkowania i kontekst społeczny czasów w których z wielkim mozołem wykuwano zręby Niepodległej. W homilii nie zabrakło odniesień do Ewangelii i obecnej sytuacji w naszej Ojczyźnie. Wezwał uczestników liturgii do osobistego zaangażowania się w sprawę Ojczyzny poprzez modlitwę, uczciwą pracę oraz ducha sprawiedliwości i służby dla tych którzy mają jakikolwiek wpływ na kształt życia społecznego.

Po zakończonej Eucharystii głos zabrał prezydent miasta, który odnosząc się do tego historycznego wydarzenia życzył wszystkim tej odwagi, którą miały pokolenia budowniczych Niepodległej Polski. Pierwszą część uroczystości w kościele zakończył program artystyczny przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Skierniewicach.

Druga część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Niepodległości, który znajduje się tuż przy wejściu do kościoła garnizonowego. Przy akompaniamencie orkiestry miejskiej odśpiewano hymn państwowy a przedstawiciele wspomnianych służb mundurowych, władz miejskich i samorządowych oraz liczne środowiska kombatanckie złożyły kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zwieńczeniem 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości był uroczysty koncert w kościele garnizonowym w wykonaniu Skierniewickiej Orkiestry Kameralnej po dyrekcją Grzegorza Berniaka, która w ramach Skierniewickiej Jesieni Muzycznej wykonała utwory m.in. Griega, Telemana i Kilara.

Zdjęcia otrzymaliśmy dzięki uprzejmości UM Skierniewice