Remont wnętrza kościoła

Remont wnętrza kościoła

Kochani Przyjaciele parafii wojskowej w Skierniewicach!

Nasz kościół jest szczególną świątynią na mapie Skierniewic. Jest miejscem modlitwy, skarbnicą świętych Sakramentów dla człowieka wierzącego i poszukującego Boga oraz centrum życia patriotycznego naszego miasta.

Chcemy, aby nasza świątynia była piękna i funkcjonalna, aby służyła nam i przyszłym pokoleniom skierniewiczan. Doceniamy to wszystko, czego dokonali nasi przodkowie, wznosząc tę świątynię i sukcesywnie ją upiększając.

Przed nami czas generalnego remontu wnętrza świątyni. Od wielu miesięcy trwają przygotowania do przeprowadzenia rewolucyjnych wręcz zmian w naszym kościele. Od 21 września do początku listopada chcemy wykonać następujące prace:

* wymiana posadzki na granitową w nawie głównej, nawach bocznych, prezbiterium, przedsionku i w pomieszczeniu za ołtarzem;

* przebudowa powierzchni poziomych prezbiterium i dostosowanie do wymogów liturgii;

* wymiana całej instalacji grzewczej od węzła cieplnego;

* położenie kanałów i rur pod nową instalację elektryczną i multimedialną.

Ten zakres prac zostanie sfinansowany przez wojskowego zarządcę nieruchomości.

 

Biblijna zasada głosi, że ?młode wino należy wlewać do nowych bukłaków? (Mk 2, 22). Zatem warto wraz z ułożeniem nowej posadzki wykonać niezbędne prace, aby wszystko harmonijnie funkcjonowało. Do nas jako parafian i sympatyków tej świątyni będzie należało sfinansowanie następujących prac:

* wykonanie 30 nowych, dębowych ławek z miękkimi siedziskami w nawie głównej;

* renowacja i ukompletowanie 40 ławek w bocznych nawach, aby stanowiły jednolitą całość z nawą główną;

* wykonanie dwóch nowych konfesjonałów;

* renowacja ołtarzy bocznych;

* wykonanie nowych parapetów nad grzejnikami

* wykonanie granitowej nastawy ołtarzowej w prezbiterium;

* wykonanie granitowej ambony w prezbiterium;

* wykonanie podstawy granitowej pod mensę ołtarza;

* wymiana instalacji elektrycznej, nagłośnieniowej i multimedialnej;

* instalacja nowoczesnego, cyfrowego nagłośnienia;

* renowacja żyrandoli oraz kinkietów;

* renowacja tabernakulum.

Szacunkowy koszt naszych robót to 237 000 PLN. Jest to bardzo duża kwota. Jestem przekonany, że warto podjąć konkretny wysiłek i zrobić wszystko ?raz a dobrze?, wykorzystując czas, w którym główny kościół będzie wyłączony z użytkowania. W czasie prowadzonego remontu, przez 7 tygodni liturgia będzie sprawowana w dużej zakrystii. Będzie to czas niedogodności, za które serdecznie przepraszam, ale jeśli chcemy dokonać tak rewolucyjnych zmian, to trzeba się z tym pogodzić.

Zwracam się zatem do Państwa o wsparcie finansowe tego remontu!

Od momentu, kiedy zostałem tutaj proboszczem, dzięki Waszej hojności i wrażliwości przeprowadziliśmy skutecznie wiele akcji charytatywnych i zbiórek, których nawet nie potrafię zliczyć. Wasz odzew jest zawsze konkretny. Wspólnie stworzyliśmy m.in. kaplicę w szpitalu i odrestaurowaliśmy zabytkową figurę Matki Bożej na jego terenie. Pomagaliśmy chorym dzieciom, wspieraliśmy fundacje oraz polskie parafie na Ukrainie i w Kazachstanie. Zorganizowaliśmy kilka transportów z żywnością, odzieżą i chemią dla uchodźców z Iraku. Teraz przyszedł czas, abyśmy zatroszczyli się o nasz Dom, z którego korzystamy.

Wszystkie ofiary proszę wpłacać na konto parafii. Nr konta: 70 1500 1689 1216 8007 8043 0000 Parafia wojskowa p/w Wniebowzięcia NMP Plac Jana Pawła II 1, 96-100 Skierniewice.

Wystarczy wypełnić przygotowany blankiet z darowizną na cele kultu religijnego. Dzięki temu będziecie mogli odliczyć tę darowiznę od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2015 rok. Jeśli ktoś zechce dokonać przelewu drogą elektroniczną, to w tytule wpłaty należy koniecznie wpisać: ?Darowizna na cele kultu religijnego?.

frontKosciola

Darowiznę? taką osoby fizyczne mogą? odliczyć od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (tj. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, najmu, dzierżawy, działalności gospodarczej, praw autorskich, emerytur, rent, zasiłków i innych źródeł) do wysokości 6% dochodu. Osoby prawne mają możliwość odliczenia w/w darowizny w ramach 10% uzyskanego dochodu. Warunkiem odliczenia jest przekazanie kwoty darowizny na rachunek bankowy parafii. Odcinek potwierdzający wpłatę lub potwierdzenie przelewu należy zachować do rozliczenia podatkowego.

Jak można wesprzeć nasz remont?

* Można ufundować konkretną ławkę w nawie głównej. Dębowe ławki będą dłuższe o 0,5m od obecnych. Koszt jednej ławki to 3 000 zł. Wykonuje je pracownia stolarska ?U salezjan? w Oświęcimiu. Wyboru ławki można dokonać osobiście w zakrystii. Każda ufundowana ławka będzie miała tabliczkę z imieniem i nazwiskiem fundatora.

* Można dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto parafii, która pokryje koszty wyżej wymienionych prac oraz inwestycji.

* Można także zaangażować się osobiście, poświęcając swój własny czas i zdolności w wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych i poremontowych. Te osoby, które chcą się w tej formie zaangażować, proszone są o wcześniejszy kontakt z proboszczem, w celu ustalenia harmonogramu i czasu pracy.

Zachęcam wszystkich do zaangażowania się w odnowienie wnętrza naszego kościoła.

Z wyrazami wdzięczności i zapewnieniem o pamięci w modlitwie

ks. kan. ppłk Paweł Piontek

Proboszcz parafii wojskowej