Modlitwa w intencji pokoju w Syrii

Ojciec Święty Franciszek ogłosił 7 września dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie.

W katedrze polowej w tym dniu odbędzie się Msza św. i adoracja. Msza św. pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka rozpocznie się o godz. 19.00. Po jej zakończeniu odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Biskup Polowy Józef Guzdek poleca aby w tych kościołach garnizonowych gdzie niemożliwe jest zorganizowanie adoracji w łączności z Ojcem Świętym w dniu 7 września od godz. 19.00, by modlić się o pokój 7 września podczas wieczornej sobotniej Mszy św. lub 8 września podczas Mszy św. niedzielnych.

W kościele garnizonowym w Skierniewicach w niedzielę 8 września odbędzie się nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30 w intencji pokoju w Syrii.

Podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 1 września Ojciec Święty Franciszek powiedział: ?Kieruję usilną zachętę do całego Kościoła katolickiego, którą rozciągam na wszystkich chrześcijan innych wyznań, na ludzi wszelkich religii, a także na braci i siostry niewierzących: pokój jest dobrem, które jest ponad jakimkolwiek podziałem, bo jest dobrem całej ludzkości. Powtarzam głośno: to nie kultura starcia, kultura konfliktu buduje współistnienie ludów i między nimi, ale kultura spotkania i dialogu. To jedyna droga ku pokojowi. Niech wołanie o pokój wzniesie się wysoko, aby dotrzeć do serc wszystkich, aby złożono broń i pozwolono się wieść pragnieniu pokoju. Dlatego, bracia i siostry, postanowiłem wyznaczyć dla całego Kościoła na 7 września, wigilię wspomnienia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, dzień postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Zapraszam do udziału w tej inicjatywie w sposób, który uznają za stosowny, braci chrześcijan niekatolików, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli?.