Działalności duszpasterska Kościoła Wojskowego w Skierniewicach w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Przedłużona jest aż do odwołania, dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną w dniu 12 marca br. (Dyspensa, L.dz. 245/CD/2020) i rozszerzony jej zakres na wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego.
  2. Przypominam, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie naszej ojczyzny obowiązuje zasada obecności na Mszy Świętej maksymalnie 50 osób. Odwołane są wszystkie nabożeństwa Wielkopostne. Ograniczone funkcjonowanie kancelarii parafialnych.
  3. Kancelaria parafii wojskowej jest czynna od godz. 17.00 we wtorek, środę, piątek.
  4. Zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej (zob. Nota Penitencjarii Apostolskiej w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 roku), w okresie epidemii spowiedź musi być sprawowana z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa i higieny. W tym szczególnym czasie należy zachować odległość przynajmniej dwóch metrów między spowiednikiem a penitentem, a także pomiędzy oczekującymi na spowiedź. W tym okresie trzeba zrezygnować z klasycznych konfesjonałów na rzecz przestronnego i gwarantującego dyskrecję miejsca (według wskazań Prezydium KEP może nim być np. kaplica, zakrystia, sala katechetyczna lub biuro parafialne). Spowiedzi można także wysłuchać na otwartej przestrzeni z dala od innych ludzi. Należy zalecić penitentom, by w tym okresie nie łączyli spowiedzi z kierownictwem duchowym, ale ograniczyli się do krótkiego wyznania grzechów. Spowiednicy zaś powinni udzielać krótkiej nauki oraz stosownej pokuty uwzględniającej wyjątkowe okoliczności.
    Spowiedź odbywa się w sali w pomieszczeniu kancelarii.
  5. Z dniem 20 kwietnia zwiększona została ilość osób, które mogą przebywać w kościele. Według nowych rozporządzeń jest to 1 osoba na 15 m 2 , to w warunkach naszego Kościoła Garnizonowego jest 50 osób.
  6. Na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochówku lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.
  7. Zgodnie z przepisami państwowymi, wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Dotyczy to również osób usługujących przy ołtarzu. Według przepisów państwowych z tego obowiązku zwolniony jest duchowny sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania. Ponadto z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są także osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe (np. organista czy kościelny) jeśli nie mają bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.
  8. Z dniem 17 maja zwiększona została ilość osób, które mogą przebywać w kościele. Według nowych rozporządzeń jest to 1 osoba na 10 m 2, to w warunkach naszego Kościoła Garnizonowego jest 85 osób.