Zobacz, które msze Wielkiego Tygodnia będziemy transmitować online

Działalności duszpasterska Kościoła Wojskowego w Skierniewicach w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Przedłużona jest aż do odwołania, dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną w dniu 12 marca br. (Dyspensa, L.dz. 245/CD/2020) i rozszerzony jej zakres na wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego.
  2. Przypominam, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie naszej ojczyzny obowiązuje zasada obecności na Mszy Świętej maksymalnie 50 osób. Odwołane są wszystkie nabożeństwa Wielkopostne. Ograniczone funkcjonowanie kancelarii parafialnych.
  3. Kancelaria parafii wojskowej jest czynna od godz. 17.00 we wtorek, środę, piątek.
  4. Zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej (zob. Nota Penitencjarii Apostolskiej w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 roku), w okresie epidemii spowiedź musi być sprawowana z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa i higieny. W tym szczególnym czasie należy zachować odległość przynajmniej dwóch metrów między spowiednikiem a penitentem, a także pomiędzy oczekującymi na spowiedź. W tym okresie trzeba zrezygnować z klasycznych konfesjonałów na rzecz przestronnego i gwarantującego dyskrecję miejsca (według wskazań Prezydium KEP może nim być np. kaplica, zakrystia, sala katechetyczna lub biuro parafialne). Spowiedzi można także wysłuchać na otwartej przestrzeni z dala od innych ludzi. Należy zalecić penitentom, by w tym okresie nie łączyli spowiedzi z kierownictwem duchowym, ale ograniczyli się do krótkiego wyznania grzechów. Spowiednicy zaś powinni udzielać krótkiej nauki oraz stosownej pokuty uwzględniającej wyjątkowe okoliczności.
    Spowiedź odbywa się w sali ks. Chomy.
  5. Kościoły i kaplice garnizonowe powinny być w miarę możliwości otwarte w ciągu dnia dla indywidualnej modlitwy wiernych, z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.