70. rocznica utworzenia 2. Pułku Berlińskiego w Skierniewicach

70. rocznica utworzenia 2. Pułku Berlińskiego w Skierniewicach