Bierzmowanie młodzieży w parafii wojskowej

Bierzmowanie młodzieży w parafii wojskowej

Na kilka dni przed Uroczystością Zesłania Ducha świętego biskup polowy WP Józef Guzdek udzielił prawie 130 młodym osobom Sakramentu Bierzmowania.

W homilii pasterz diecezji polowej, nawiązując do odczytanej Ewangelii zwrócił uwagę na cnotę wytrwałości, która jest niezbędnym elementem wiary człowieka. "Bierzmowanie, to nie sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, to dopiero początek drogi ku dojrzałej wiary każdego chrześcijanina" - wyjaśniał biskup Józef Guzdek.

Podczas uroczystości bierzmowani otrzymali Youcat - Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, w którym zawarte są główne prawdy Wiary katolickiej, przedstawione w sposób zrozumiały dla młodego człowieka. Koncelebransami tej szczególnej uroczystości byli ks. Jan Rawa, ks. Grzegorz Gołąb i ks. por. Przemysław Tur z parafii wojskowej w Łodzi.