17 sierpnia 2019. Jacka, Anity, Mirona

Koło Żywego Różańca

10 maja 2013

Członkowie spotykają się o 7.30 w każdą niedzielę przed Mszą świętą, aby odmawiać jedną część różańca świętego. W każdą ostatnią środę miesiąca odprawiana jest Msza święta o godz. 18.00 w intencji róż różańcowych.

Obowiązki członków żywego różańca

 1. Przynależność do Koła poprzez zapisanie imienia i nazwiska w Księdze Kół Żywego Różańca w parafii lub duszpasterstwie.
 2. Codzienne odmówienie jednego dziesiątka Różańca św. z rozważaniem przydzielonej przez zelatora/zelatorkę Tajemnicy.
 3. Uczestnictwo w miarę możliwości w życiu i działalności Kół:
  • Spotkania w każdą ostatnią środę m-ca na ?zmiance? u zelatorki lub w wyznaczonym miejscu.
  • Udział w procesjach w dniach uroczystych.
 4. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 5. Częste uczestniczenie w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 6. Rozszerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską, zawierzenie jej siebie i bliźnich za przykładem Jana Pawła II.
 7. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. Do obowiązku zelatorki, należy znalezienie nowego członka w miejsce zmarłego, oraz do czasu uzupełnienia Koła przez nowego członka – odmówienie dziesiątki Różańca po zmarłym, lub wyłączającym się.
 8. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczenie we Mszy św. składkowej swojego Koła; jedna intencja wg ustalenia wspólnego, druga za zmarłych członków Koła.
 9. Uczestniczenie w I-sobotnich czuwaniach fatimskich.
 10. Czynny udział w utrzymaniu porządku na Parafialnym Ogrodzie Różańcowym ? na wyznaczonych kapliczkach różańcowych i wokół nich.
 11. Czynny udział w odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego i Różańca Św. w wyznaczonym dniu tygodnia w Bazylice przed wieczorną Mszą Św.
 12. W przypadku niemożności odmawiania dziesiątki Różańca (choroba, wyjazd) poprosić domownika lub osoby kontaktowej o zastępstwo, bądź przekazanie zelatorce o przyznanie czasowego zastępstwa.
 13. ?Maryja potrzebuje róż ?Żywego Różańca?Świadectwo Zelatorki ?Żywego Różańca?

  Był to sierpień 1999 roku. Ksiądz proboszcz (wówczas ks. płk Dariusz Kowalski) pragnął, aby w jego garnizonowej parafii powstała wspólnota Koła Żywego Różańca.

  Ja osobiście nie przywiązywałam specjalnej wagi do prośby ks. proboszcza. Uważałam wtedy , że to jest wspólnota modlitewna dla bardziej dojrzałej grupy ludzi, poza tym, byłam zajęta przygotowaniem się do wyjazdu na wakacje do Włoch. Myślałam jednak, że jeśli do czasu mojego powrotu żadna z parafianek nie podejmie się tego zadania, to ja wrócę do rozmowy z ks. proboszczem.

  Będąc w Castel Gandolfo miałam łaskę prywatnej audiencji u Ojca świętego Jana Pawła II. Jak wszyscy wiemy, Ojciec święty zawsze na koniec takich spotkań wręczał każdemu różaniec.

  Wziął więc w swoją rękę dwa różańce (jak się po chwili okazało, jeden był dla mnie, drugi dla mojego męża) ja chwyciłam obydwa.

  Ojciec Święty głębią swych oczu (niezapomniana chwila) spojrzał na mnie mówiąc: ?lubisz się modlić? A koło różańcowe  w parafii jest?? Nie ma ? odpowiedziałam ? ?To załóż!? ? odpowiedział. Po chwili sekretarz Papieża wręczył mi pełną kopertę różańców (50 sztuk).

  Zrozumiałam wtedy, że zadanie to w mojej parafii na pewno czeka na mnie.

  Rzeczywiście, po powrocie rozmaowa z ks. proboszczem była niezwykle radosna. Po wcześniejszym ogłoszeniu zapisów pierwszego dnia miesiąca października 1999 roku, ksiądz proboszczuroczyście wręczał, wzywając z imienia i nazwiska zap[isanym osobom papieskie różańce. I tak z apostolskim błogosławieństwem Ojcaświętego Jana Pawła II, ku chwale Boga i ludzi trwamy do dziś.

  Aktualnie tj. W 2015 roku, wspólnota nasza wciąż wspiera codzienną modlitwą, w swej prostocie cudowną i głęboką: Kościół święty, swoją parafię, kapłanów, Ojczyznę naszą, rodziny nasze i pokój na świecie.

  Wraz z naszym opiekunem ks. proboszczem mjr Paweł Piontkiem starami się wierniespełniać zobowiązania wynikające z przynależności do Żywego Różańca.

  Chwała Panu

  Zelatorka Krystyna

   

  Zapraszamy wszystkich chętnych na Mszę świętą różańcową w każdą ostatnią środę miesięca o godz. 18.00 oraz w każdą niedzielę na różaniec o godz. 7.30 tj. przed Mszą św. O godz. 8.00.

  Lista członków ?Żywego Różańca?

  1. Jadwiga Fijołek

  2. Sławomir Machaj

  3. Władysława Snopek

  4. Barbara Łysakowska

  5. Halina Świerczewska

  6. Irena Kaszubska

  7. Krystyna Rydzik

  8. Wiesława Jakubowska

  9. Larysa Woźniak

  10. Anna Bodek

  11. Alicja Szymańska

  12. Teresa Grzelecka

  13. Maria Kamińska

  14. Małgorzata Sawicka

  15. Barbara Wołoszyńska

  16. Karol Spanca

  17. Zofia Trochonowicz

  18. Weronika Hrynkiewicz

  19. Janina Kubiak

  20. Bogusława Jaskólska

  21. Genowefa Panak

  22. Kazimiera Łęczycka

  23. Anna Wieczorek

  24. Jan Wieczorek

  25. Elżbieta Pawlak

  26. Teresa Antoniak

  27. Celina Marcinkowska

  28. Barbara Matysiak

  29. Maria Pawlak

  30. Teresa Staniszewska

  31. Hanna Bedełek

  32. Leszek Bedełek

  33. Elżbieta Twarkowska

  34. Elżbieta Pietrzak

  35. Zofia Reszka

  36. Zofia Mironowicz

  37. Danuta Zielińska

  38. Janina Karolczak

  39. Julia Jackowska

  40. Grażyna Aniołkowska

  41. Igor Tarkowski

 14. 42. Rakowski Anastazy

 15. Zmarli członkowie koła ?Żywego Różańca?

  1. Jadwiga Kubielska

  2. Lucyna Melon

  3. Stefania Marcinkowska

  4. Maria Biernat

  5. Tomasz Szewczyk

  6. Teresa Szewczyk

  7. Krystyna Dusza

   

   

Parafia Rzymskokatolicka Wojskowa Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Plac Jana Pawła II 1, 96-100 Skierniewice, tel.46/880 92 72, e-mail: garnizonowa@gmail.com