17 sierpnia 2019. Jacka, Anity, Mirona

Sakrament Chrztu świętego

17 lipca 2013

Sakramentu chrztu świętego w naszym kościele udziela się w niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 1100.
Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach w innej parafii – za zgodą własnego proboszcza). Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych miesiącach po narodzeniu dziecka.
Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (jest to zarazem Patron dziecka). Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestną. Chrzestni powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi osobami (nie mogą to być osoby żyjące w konkubinacie). Powinni mieć intencję i zrozumienie pełnienia tego zadania, być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej.
Chrzestnymi nie mogą być rodzice przyjmującego chrzest.

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na około miesiąc przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego), oraz podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania). Chrzestni powinni dostarczyć zaświadczenia od swojego proboszcza, że mogą pełnić funkcję ojca, matki chrzestnej.

W dniu chrztu należy: zgłosić się 15 minut przed ceremonią, w celu dopełnienia ostatecznych formalności, przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę.
Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii św. (rodzice i chrzestni po spowiedzi sakramentalnej, w stanie łaski przystępują do Komunii św.).

Parafia Rzymskokatolicka Wojskowa Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Plac Jana Pawła II 1, 96-100 Skierniewice, tel.46/880 92 72, e-mail: garnizonowa@gmail.com