17 sierpnia 2019. Jacka, Anity, Mirona

Sakrament Bierzmowania

17 lipca 2013

Sakrament Bierzmowania udzielany jest co dwa lata młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej (obecnie gimnazjum) należącej terytorialnie lub personalnie do parafii. Przygotowanie do tego sakramentu trwa przez rok. Spotkania obejmują formację i przygotowanie tej uroczystości.

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba, która:

* złoży prośbę o udzielenie sakramentu

* regularnie uczestniczy przez jeden rok w spotkaniach formacyjnych w parafii oraz uczęszcza na katechizację szkolną

* przedstawi odpis aktu Chrztu św.

* uczestniczy w comiesięcznej spowiedzi i nabożeństwach przewidzianych w kalendarzu liturgicznym.

Przygotowanie do Bierzmowania obejmuje wyłącznie osoby przynależące do parafii wojskowej. Osoby nie należące do parafii wojskowej mogą przyjąć ten sakrament uzyskując zgodę swojego proboszcza.

Najbliższy termin udzielenia Sakramentu Bierzmowania to 2017 rok. Zapisy do przygotowania się młodzieży rozpoczną się w pierwszym tygodniu września 2016.

Parafia Rzymskokatolicka Wojskowa Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Plac Jana Pawła II 1, 96-100 Skierniewice, tel.46/880 92 72, e-mail: garnizonowa@gmail.com